Учебный центр

График обучения судей

Аудандық және оған теңестірілген соттардың судьяларының 2017 жылдың бірінші жартыжылдығында Қызылорда облыстық   сотынан және  базалық Қызылорда қалалық соты мен Қызылорда қаласының мамандандырылған әкімшілік сотынан тағылымдамадан өту

К Е С Т Е С І

Рет саны

 

Тағылымдамадан

Оқу орталығының модераторлары жайлы өкім

«13.03.2009 жылғы №70 санды
өкімге өзгерістер енгізу туралы»

 “Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі  туралы” 25 желтоқсан 2000 жылғы Конституциялық заңының 14 бабының 1 бөлігінің 8 тармағын басшылыққа алып,

Ө К І М   Е Т Е М І Н :

1. Қызылорда облыстық соты төрағасының 13.03.2009 жылғы №70 санды өкіміне өзгеріс енгізіп, қылмыстық және әкімшілік істер бойынша модератор ретінде бекітілген судьяларды өзгертуге.   

Қызылорда облыстық сотының Аймақтық оқу орталығының жұмысы жайлы

Қызылорда облыстық соты төрағасының № 208 санды 17.11.2006 жылғы өкімінің негізінде облыс судьяларының кәсіптік деңгейін көтеру бағытында және оларға тәжірибелік көмек көрсету мақсатында 2006 жылдың 1 желтоқсанынан бастап Қызылорда облыстық сотында Аймақтық оқу орталығы 2006 жылдан бері қызмет жасап, судьялар мен сот қызметкерлерінің біліктілігін арттыру, тағылымдамадан өткізу сияқты шараларды ұйымдастырып, оқытып келеді.


Подписка на RSS - Учебный центр
Отзывы и предложения